The presence of anti-granulocytic antibodies in children with granulocytopenia d

  • Małgorzata Uhrynowska
  • Łopacz P, Piaskowska K, Szczepaniak B, Purchla-Szepioła S, Skulimowka J, Gierszon A, Orzińska A, Guz K.
  • muhrynowska@ihit.waw.pl
  • Institute Hematology and Transfusion Medicine, Department of Immunohematology